ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2565 ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุม การประชุมได้พิจารณาในประเด็นสำคัญ อาทิ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการกำหนดวันถนนปลอดภัยแห่งชาติ พร้อมกันนี้ได้รับข้อสั่งการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2