เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑา ในกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ” นครลำดวนเกมส์ ” ณ สนามแข่งขันกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกรีฑา ในกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ” นครลำดวนเกมส์ ” ณ สนามแข่งขันกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2