ประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ การจัดทำระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องศรีมะเกลือ ชั้น 1

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ การจัดทำระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2