ให้การต้อนรับ นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยที่ดิน โครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในเป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยที่ดิน โครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่บริเวณบานประตูระบายนำ้เขื่อนหัวนา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุง พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินฯ ถือเป็นความก้าวหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ ที่ได้ดำเนินการจนสามารถจ่ายเงินให้กับราษฎรชุดแรกจากข้อเรียกร้องของราษฎรที่ผ่านมากว่า 30 ปี
การจัดกิจกรรม ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี นายณัทเศรษฐ์ ถิรวัฒน์ธนกร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา กล่าวรายงาน นายอำเภอกันทรารมย์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ ผู้ประสานงานกลุ่มผู้เดือนร้อนจากโครงการเขื่อนหัวนา ผู้ที่เกี่ยวข้อง และราษฏรที่ได้รับเงินชดเชย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรารมย์ และประตูระบายนำ้เขื่อนหัวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2