ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 การประชุมได้พิจารณามีความเห็นในเรื่องสำคัญสรุปประเด็น ดังนี้
การกำหนดเขต พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  1. การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำมูล บริเวณหลังโรงพยาบาลราษีไศล และหลังที่ว่าการ อำเภอราษีไศล หมู่ที่ 1และที่2 ตำบลคง อำเภอราษีไศล
  2. การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแม่น้ำมูลหลังวัดบ้านส้มป่อยและโรงสูบน้ำสหกรณ์การเกษตร หมู่ที่ 1 ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ตำบลส้มป่อยอำเภอราษีไศล
  3. การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ห้วยน้ำคำ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  4. การกำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำ ห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ
    โดยมีคณะกรรมการฯดังกล่าวเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2