เยี่ยมชมการซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” พิธีเปิดฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬา กกท.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมการซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” พิธีเปิดฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬา กกท.จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพิธีการ และการนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามของจังหวัดศรีสะเกษ โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงความสมัครสมานสามัคคีการรังสรรค์ผลงานและการแสดงเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
ทั้งนี้ การดำเนินพิธีการและกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)โดยเคร่งครัด
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียน คณะนักกีฬา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อม จะมีการถ่ายทอดสดทาง T-sport7 และเพจ สวท.ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2