ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยได้ดำเนินพิธีการ/การประกาศเกียรติคุณ/มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ การรายงาน/ติดตามผลและพิจารณาแนวทางดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนี้
– พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้กระทำความดีประจำปี พ.ศ.2564
– พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ร่วมกันจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
– พิธีมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ.2565
– พิธีมอบเกียรติบัตรองค์ความรู้ดีเด่น (KM Challenge) ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทองค์ความรู้ดีเด่น “เรื่องเล่าเร้าพลัง” ระดับเขตตรวจราชการ
– การนำเสนอกิจกรรมในห้วงเดือนมีนาคม และการนำเสนอวีดิทัศน์ผลการดำเนินการแข่งขันจักรยานประเภทชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน”คิงส์ภูมิพล” ในระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565
– การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภารกิจสำคัญของกระทรวงต่างๆ ปฏิทินกิจกรรม และงานสำคัญในเดือนเมษายน 2565
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ รทก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารภาคเอกชน คณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2