ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดจุดตรวจคัดกรอง ATK ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดจุดตรวจคัดกรอง ATK ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
การจัดกิจกรรม ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี จ่าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรจังหวัดศรีสะเกษ และจิตอาสาพระราชทานจากทุกภาคส่วน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเมือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารโดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2