ตรวจเยี่ยม ติดตามและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ชนิดกีฬา กรีฑา ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์ “

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ติดตามและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ชนิดกีฬา กรีฑา ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์ “
โดยมีนายณัฐวัฒน์ บัวทอง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ /คณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาและผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2