ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” มีนายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุม มีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. ความพร้อมในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
– สนามแข่งขันและตารางการแข่งขัน
– กำหนดการอบรมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
– สถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
– การขนส่งภายในจังหวัด
– พิธีเปิด – ปิดการแข่งขันฯ
– รูปแบบการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
– การติดต่อประสานงานกับจังหวัด สนง.กกท. และ Press Center
– การประชุมหัวหน้าคณะนักกีฬาร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ Chef De Mission
– การจัดทำ AD CARD สำนักงาน กกท.จังหวัดศรีสะเกษ
2. รายงานการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”
– จำนวนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ
– ชนิดกีฬาและประเภทกีฬาที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับ กกท.
– จำนวนชิงเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37″นครลำดวนเกมส์”
3. การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)
4. การควบคุมการใช้สารต้องห้าม
5. การประกันอุบัติเหตุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ
มี นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายมีชัย อินวู๊ด ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้าม สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท.ภาค 1-5 ผอ.กกท.จังหวัดทั่วประเทศ
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1/นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2