ประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิก (Zoom Meeting)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิก (Zoom Meeting) ในการประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน ที่ประชุมได้พิจารณา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ในเรื่องสำคัญ

  1. การประสานงานในระหว่างหน่วยงาน
  2. สถานที่จอดรถและการจราจรบริเวณจุดตรวจ ATK และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน
  3. เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาคนพิการ
    โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทั้งนี้ เพื่ออำนวยการให้การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์ “เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2