พิธีเปิดกีฬาฟุตซอล(ผู้บกพร่องทางการได้ยิน) ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาฟุตซอล(ผู้บกพร่องทางการได้ยิน) ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยกีฬาประเภทดังกล่าวกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน
โดยมี คุณอัญชลินทร์ ศิวลักษณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย วิทยากรสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ผู้อำนวยการและผู้แทนวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ หัวหน้าคณะนักกีฬา พร้อมด้วยนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามอาคารสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2