ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 1/2565 การประชุม เพื่อพิจารณาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา
1.ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโนนหนองบัวสาธารณประโยชน์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
2.ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง ทุ่งพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
3. ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโคกประแดง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่
4. ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงโนนป่ายาง ตำบลหนองหญ้าปล้อง และตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
5. ที่สาธารณประโยชน์โนนอีหง่อม โนนหนองห้าง โนนม่วง ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย
6. ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่ายางชุมภูมิตำรวจสาธารณประโยชน์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์
โดยมีนายเกียรติคุณ พรหมเพชร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนยุติธรรมจังหวัด นายอำเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น ตลอดจน เจ้าหน้าที่ คณะทำงานดังกล่าวที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีภูมิลำดวน ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2