ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) มีวาระพิจารณา ดังนี้
1) การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
2) การขนส่งนักกีฬาภายในจังหวัด
3) ที่พักของนักกีฬา
4) การรักษาความปลอดภัย การป้องกันอาชญากรรม และการจราจร
5) และเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬา
โดยมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนขนส่งจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2