เปิดกิจกรรม เดิน – วิ่ง ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 04.50 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน – วิ่ง ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ครบรอบ 100 ปี
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ถมที่ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อรองรับนักเรียนที่จะย้ายมาจากโรงเรียนแห่งที่ 1 มาเรียน ณ ที่ปัจจุบัน และทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตของโรงเรียน
ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะที่ดี สนับสนุนการเป็นเมืองกีฬา(Sports City) ซึ่งกำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด(10 Agenda Sisaket) โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
2. ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร
3. ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4 กิโลเมตร
การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด
โดยมี นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการ ป.ป.ช. นายอักษร แสนใหม่ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายมาโนช มหาสุวีระชัย นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด อดีตสาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครู สมาคมผู้ปกครอง กำนัน นักกีฬา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2