เยี่ยมชมการซ้อมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” พิธีปิดฯ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬา กกท.จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เยี่ยมชมการซ้อมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” พิธีปิดฯ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ สนามกีฬา กกท.จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพิธีการ และการนำเสนออัตลักษณ์ความงดงามของจังหวัดศรีสะเกษ
โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงความสมัครสมานสามัคคีการรังสรรค์ผลงานและการแสดงเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน
ทั้งนี้ การดำเนินพิธีการและกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยเคร่งครัด
โดยมี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 1/นายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด รศ.ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นักเรียน ศิลปิน คณะนักกีฬา และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมซักซ้อม จะมีการถ่ายทอดสดทาง T-sport7 และเพจ สวท.ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2