ประชุมร่วมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัลและแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศรีสะเกษเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมร่วมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิตัลและแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาศรีสะเกษเมืองอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ การประชุมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2