พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลกันทรารมย์อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2