ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรม “การจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10” (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร)

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการจัดงานมหกรรม “การจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10” (ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) “เขตสุขภาพที่ 10 หายเจ็บ หายจน รวมพล คนรักกัญ” โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมอาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน และผู้ประกอบการ หลังปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด ส่งเสริมการดูแลรักษาตนเองอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งยังนำประสบการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายดำเนินการในด้านการพัฒนากัญชากัญชง มากว่า 3 ปี มาถ่ายทอดให้สาธารณะ ได้รับทราบ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ให้ทันต่อสถานการณ์ ทั้งด้านการใช้ การวิจัย การผลิต และต่อยอดธุรกิจ
โดยกำหนดการจัดงานจำนวน 3 วัน ในงานมีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ (1) การประชุมวิชาการ (2) คลินิกกัญชาทางการแพทย์ และ(3) นิทรรศการและตลาดนัดความรู้ โดยในส่วนของการประชุมวิชาการจะมี 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบวิชาชีพแผนปัจจุบัน แผนไทย และประชาชน ซึ่งมีการจัดทำเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการปลด “พืชกัญชา” ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษ และเน้นให้ความสำคัญกับภาคประชาชน ตั้งแต่ข้อกฎหมาย องค์ความรู้พื้นฐานกัญชา การรักษาตนเองให้ได้ผลและปลอดภัยที่สุด การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่ตลาดทั้งในและต่างประเทศต้องการ และการต่อยอดทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ยึดตามความต้องการและความสนใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับนโยบายของประเทศที่ต้องสนับสนุนประชาชนระดับครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยสามารถรับคำปรึกษาและยาได้ รวมถึงมีนิทรรศการให้ชม ชิม และซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาของผู้ประกอบการไทย
โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการ สวท.จังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุข รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมอาคารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2