ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ประเภทกีฬาบิลเลียด/สนุกเกอร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ประเภทกีฬาบิลเลียด/สนุกเกอร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ผอ.โรงเรียนคูชอดประชาสรรค์ หน.งานแข่งขันกีฬาระดับชาติ กทท. ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด และชมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2