ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายเทคนิคการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายเทคนิคการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” โดยเน้นมาตรฐานการจัดการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา และการรักษาความปลอดภัย ในการนี้ ได้แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชื่นชมการทำงานและขอบคุณคณะจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมพลัง หลอมรวมกันเป็นหนึ่ง ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ ทั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.กกท.จังหวัดศรีสะเกษ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2