เป็นประธานในพิธีการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาบาสเกตบอล 5×5 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาบาสเกตบอล 5×5 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
โดยทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 12 – 22 มีนาคม 2565 ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
มีจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 700 คน จังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานคณะอนุกรรมการในการจัดการแข่งขันฯ
ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพิเชฐ ศันสนะพิทยากร ผู้แทนสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย นายรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด พลังงานจังหวัด ผู้อำนวยการ สวท.จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศรีสะเกษ – ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และคณะผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2