ตรวจเยี่ยม ติดตาม ชมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ชนิดกีฬา ฟันดาบสากล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ชมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ชนิดกีฬา ฟันดาบสากล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
พร้อมกันนี้ ว่าที่ ร.ท. สิทธิ์ธนัตถ์ สิทธิบัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาดังกล่าว
โดยมีนายอานนท์ คลื่นสุวรรณ์ อุปนายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย นายจำรัส จันทร์แรงศรี คณะกรรมการสมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย นางอิจฉรา จิกชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองถ่มวิทยา/ รองประธานการจัดการแข่งขันและ บุคลากรครูโรงเรียนกระดุมทองวิทยา เป็นคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีมอบเหรียญรางวัลดังกล่าว ณ หอประชุมนันทพันธ์ (สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร) อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2