ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 การประชุมได้มีการรายงานและพิจารณามีความเห็นในเรื่องสำคัญ ดังนี้ การข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่ การดำเนินการเกี่ยวกับการแพร่ของโรคโควิด-19 ผลการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ผลการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ผลการจัดระเบียบสังคม รีสอร์ท โรงแรม สถานบริการและบ่อนการพนัน ผลการจัดระเบียบ ร้านเกม ผลการจัดระเบียบการจำหน่ายสุรา สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัด ผลการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยมีพันเอก วัชรพล คันธา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด อัยการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2