ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน โครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน โครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา
1. พิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนฯ ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการฝ่ายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 350 แปลง เนื้อที่ 370-1-59 ไร่ เป็นเงินกว่า 34 ล้านบาท
2. พิจารณากำหนดวิธีการการจ่ายเงินให้แก่ราษฎรผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนฯ ที่ถูกเขตการก่อสร้างโครงการฝ่ายหัวนา กรณีเสียชีวิต จำนวน 20 แปลง เนื้อที่ 31-0-42 ไร่ เป็นเงิน 1.3 ล้านบาท
3. พิจารณากำหนดวิธีดำเนินการกรณีแปลงที่ดินราษฎรที่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนค่าขนย้าย ที่ถูกเขตการก่สร้างโครงการฝ่ายหัวนา จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 5-0-14 ไร่ เป็นเงินกว่า 2 แสนบาท ซึ่งภายหลังได้มีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย
ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความก้าวหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนาครั้งแรก ภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการในระดับพื้นที่ ที่ได้ดำเนินการจนสามารถจ่ายเงินให้กับราษฎรชุดแรกจากข้อเรียกร้องของราษฎรที่ผ่านมากว่า 30 ปี
โดยมี รก.ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ผู้แทนอัยการจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนราษฏรที่ได้รับผลกระทบ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2