ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ประชุมได้รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 เป็นการติดตามสถานการณ์รายวัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอำนวยการให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาทิ การบริหารจัดการดูแลนักกีฬาและผู้ติดตามเพื่อเป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สามารถร่วมการแข่งขันได้จบทุกรายการ และการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของนักกีฬา เรื่องที่พัก การเดินทาง การขนส่ง (ยานพาหนะ) การปฐมพยาบาล ฯลฯ เก็บข้อมูลทั้งสถิติ รูปถ่าย สำหรับวางแผนเตรียมการงานแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 37 “ศรีลำดวนเกมส์” ที่ต้องมีการดูแลเป็นพิเศษ และข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อนักกีฬาและผู้ติดตามที่จะมาร่วมแข่งขันครั้งนี้.
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ดังนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2