ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์ และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาวูซู ลีลาราชสีห์สิงโต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์ และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาวูซู ลีลาราชสีห์สิงโต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ซึ่งมีตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (ภาคพื้นทีมหญิง) จาก 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สุพรรณบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ณ โดมลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ (เหรียญทอง) ได้แก่ ตัวแทนนักกีฬาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) เป็นของจังหวัดสมุทรปราการ และรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) คือ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีนางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายวุฒิชัย พรมหมภิราม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายวิเชียร บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง นางวรัชยา ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย และนายสมพงษ์ จิริวิภากร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกำแพง ร่วมชมและมอบของรางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2