พิธีการรับมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการรับ มอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิ ย.โย่ง เอกชัย นพจินดา ได้ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬา โดย บริษัท แกรนด์สปอร์ต จำกัด และชุดเพาะกาย โดยสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ให้กับโรงเรียนบ้านจะเนียว และโรงเรียนใกล้เคียง 12 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีสถานที่เล่นกีฬา เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสจุดประกายความฝันให้แก่ เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ได้มีทักษะในด้านกีฬา นำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต มี นายศิริ สาระผล อุปนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย นายจรูญ วานิชา รองประธานมูลนิธิฯและคณะผู้สื่อข่าว เป็นผู้มอบ
โดยมี นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอขุนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเนียว คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. นักเรียน และชาวบ้านจะเนียวร่วมในกิจกรรม ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านจะเนียว ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2