ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ฯ โดยมีสหกรณ์เสนอขอกู้ 11 แห่ง 15 สัญญา เป็นเงินจำนวนกว่า 29 ล้านบาท
โดยมี สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.สนง.ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ ประธานสภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2