พิธีการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬายกน้ำหนัก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬายกน้ำหนัก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
โดยทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ2)
มีจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 500 คน
จังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ2) และ โรงเรียนละทายวิทยา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานและคณะอนุกรรมการในการจัดการแข่งขันฯ
โดยมี พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นางบุษบา ยอดบางเตย ที่ปรึกษานายกกิตติมศักดิ์ฯ นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด นายชัยชนะ ผลาพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7ฯ ผู้แทนผู้อำนวยโรงเรียนละทายวิทยา คณะผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 7 หนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ2) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2