ประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ เพื่อรายงานและร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการแข่งขันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2