ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ประเภทกีฬาเพาะกาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา และมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา ประเภทกีฬาเพาะกาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้รับเกียรติจาก นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ร.ต.ท. มนตรี เพชรจรุงพร กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นางสาววริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ดร.ทรงพล นามปัญญา รอง ผอ. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม นายมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีเมืองจันทร์ และนายเทอดศักดิ์ ศรีพุ่ม หัวหน้างานแข่งขันกีฬาระดับชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2