ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ประชุมได้รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การดำเนินงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 เป็นการติดตามสถานการณ์รายวัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขอำนวยการให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจนเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 37 “ศรีลำดวนเกมส์” เรื่องที่พักของนักกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ต้อนรับนักกีฬาและผู้ติดตามที่จะมาร่วมแข่งขันต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2