ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาประเภทกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมชมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2