ตรวจเยี่ยมติดตามและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาชนิดกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตามและมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬาชนิดกีฬา เรือพาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ดร.ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาล เยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา และมีนาวาเอกวิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน รองเลขาธิการสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย นายมาโนช มหาสุวีระชัยรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร อุปนายกสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนปรางค์กู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี ร่วมมอบเหรียญรางวัลดังกล่าวด้วย
โดยมีผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน โรงเรียนปรางค์กู่ นาย จิตตนาถ สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ /ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันเรือพายพร้อมด้วย อนุกรรมการจัดการแข่งขันร่วมด้วย ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา เกาะห้วยน้ำคำ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2