พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มีจำนวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 700 คน
จังหวัดศรีสะเกษได้มอบหมายให้โรงเรียนบ้านก้านเหลือง และ โรงเรียนบ้านเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานและคณะอนุกรรมการในการจัดการแข่งขัน
โดยมี นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ นายเกียรติกร สุภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ นายสำอาง เฝ้าช้างเผือก ผู้อำนวยการกองพัสดุกองทุน การกีฬาแห่งประเทศไทย นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย คณะผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2