ประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในการประชุมเพื่อพิจารณา ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ซึ่งมีการรายงานติดตามสถานการณ์รายวัน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัด โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยการให้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์ “เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2