พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักสงฆ์ขะยูง หมู่ที่ 4 ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2