ประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ เพื่อรายงานและร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2