พิธีเปิด/ปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤต ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 6

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานพิธีเปิด/ปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรม ขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤต ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 6 พร้อมกับมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ได้จัดโครงการฯดังกล่าวขึ้น และการฝึกอบรมรุ่นนี้เป็นกิจกรรมอาสาสมัครประสานงาน เพื่อการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลปราสาท จำนวน 80 คนและผ่านหลักสูตรการอบรมตามกิจกรรมทั้งหมด
โดยมีปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอห้วยทับทัน ผู้แทนผกก.สภ.ห้วยทับทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอาคูณ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ปลัดอําเภอ คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว
ทั้งนี้ ในการดำเนินการฝึกอบรมได้ถือปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) อย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2