ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting มีประเด็นสำคัญประกอบด้วย
1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษ
2. มาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
3. สถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล ในงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 จังหวัดศรีสะเกษ
4. มาตรการเปิดเรียน Onsite อยู่ได้กับโควิด กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อโควิด ในสถานศึกษา และในสถานที่สอบ
5. การปรับมาตรการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเรือนจำ
6. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
7. พิจารณาการขออนุญาตจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผอ.กกท.จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายด่านศุลกากรช่องสะงำ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องสะงำ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประขุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2