ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2565 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ทุกอำเภอ
การประชุมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศรีสะเกษ (ภัยแล้ง) ปี 2565 การจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอและประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจังหวัดศรีสะเกษ การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งปี 2565 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2