ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬา ประเภทกีฬาฟุตซอลชาย ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ อุปนายกกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ คณะผู้จัดการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และประชาชน ร่วมชมการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2