ประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) มีวาระพิจารณา ดังนี้
1) การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
2) การขนส่งนักกีฬาภายในจังหวัด
3) ที่พักของนักกีฬา
4) เน้นยํ้าความสะอาด ความปลอดภัย การป้องกันอาชญากรรม และการจราจร
โดยมี ผู้แทน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2