เปิดการแข่งขันกีฬาบิลเลียด/สนุกเกอร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบิลเลียด/สนุกเกอร์ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” และได้ตรวจเยี่ยม ชม เชียร์นักกีฬา ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีกด้วย
การแข่งขันกีฬาฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผอ.โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผอ.กกท.ศรีสะเกษ ผอ.สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ฝึกสอน นักกีฬา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิด และชมการแข่งขัน ณ ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2