ร่วมรับชมการแสดง แสง สี เสียง (Light & Sound ) “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ

วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 – 21.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ดร.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ เขต 1 /นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสฤษดิ์ นาควารินทร์ประธานหอการค้าจังหวัด นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล ผู้กำกับการแสดงเยี่ยมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น OTOP จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นร่วมรับชมการแสดง แสง สี เสียง (Light & Sound ) “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2