ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ

วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง พร้อมคณะ และร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในการศึกษาดูงานของคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะและหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง”ปัญหาการบริหารจัดการแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นดังกล่าว
ทั้งนี้ การดำเนินงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2