พิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 18.30 – 21.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์จารีตประเพณี สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีสนับสนุนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชนสี่เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) วิถีชีวิตชุมชน ท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ ที่มากมายและหลากหลาย เช่น ภาษา อาหาร เครื่องแต่งกาย ศิลปะการแสดง ช่างฝีมือ และอื่นๆ
โดยนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
อีกทั้ง ร่วมรับชมการแสดง แสง สี เสียง (Light & Sound) “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ตอน สืบราช มรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นการแสดงละครเล่าเรื่องตำนานการสร้างเมืองในอดีตที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดศรีสะเกษ สืบสานตำนานที่ยิ่งใหญ่อลังการ ท่ามกลางบรรยากาศ และกลิ่นหอมของดอกลำดวนที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้จัดเตรียมมาตรการป้องกัน และการรณรงค์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมีการจัดจุดคัดกรองของหน่วยงานสาธารณสุข และขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการและประชาชนที่มาร่วมงานสวมใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในงาน
มี คณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมพิธีเปิด
โดยมี นายประกอบ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด นางศิริพร โสรัจจ์ ละการชั่ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกันทรลักษ์ นายเทิดพงศ์ จามน้อยพรหม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รศ.ดร.ปกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมชมการแสดง ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2