ตรวจเยี่ยมติดตาม ความเรียบร้อยให้กำลังใจแก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมติดตาม ความเรียบร้อยให้กำลังใจแก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”
โดยได้เยี่ยมชมชนิดกีฬาวอลเลย์บอล ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดร้อยเอ็ด ณ อาคารวีสมหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2