ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดศรีสะเกษ (ก.ช.ภ.จ.ศก.) ครั้งที่ 2/2565
การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย โรคระบาดสัตว์ (โรคลัมปี สกิน) ปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพิ่มเติม
โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทนผอ. แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดและส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2